Tel: +31(0)10 - 82 00 371   -   Fax: +31(0)10 - 82 00 369   -   Email: info@nauticparts.nl
Stichting Kustbroedvogelfonds
Broedvogeleilanden


Nauticparts B.V. Kustbroedvogel Projecten

visdief - kustbroedvogelIn samenwerking met Stichting Kustbroedvogelfonds heeft Nauticparts een kunstmatig eiland gerealiseerd van Nauticube drijvende steigers om extra broedruimte te bieden aan kustbroedvogels.

Deze broedvogeleilanden zijn onderdeel van een reeks maatregelen die nodig zijn voor het herstel en de ontwikkeling van voor kustbroedvogels geschikte broedgebieden in het Deltagebied.Samen met terreinbeheerders, overheden en vrijwilligers wil het Kustbroedvogelfonds bestaande broedgebieden optimaliseren en nieuwe broedgebieden creëren. Dit kan bijvoorbeeld door het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek, het verwijderen van vegetatie, het aanbrengen van een (nieuwe) schelpenlaag of de aanleg van een kunstmatig broedvogeleiland, gebruikmakend van Nauticube drijvende steigers.

Sterna Hirundo - Visdief Het door Nauticparts ontwikkelde Sterre (andere naam voor visdief) broedvogeleiland is modulair op te bouwen, waardoor verschillende afmetingen leverbaar zijn.

Inmiddels zijn twee eilanden van resp. 120m² en 150m² binnendijks langs de Oosterschelde gerealiseerd: één in de Inlaag Oesterput op Noord-Beveland en één op Neeltje Jans.


Ga naar Stichting Kustbroedvogelfonds voor meer informatie over Stichting Kustbroedvogelfonds

kustbroedvogel eiland Sterre 120
Drijvend kustbroedvogel eiland "Sterre 120", Locatie: Noord-Beveland
EZ Port | Nauticube | Werkvlot © NauticParts B.V. 2006 - 2021